پله

قیمت پله دوبلکس دو محور

پله دوبلکس دو محور

اما نکته مورد توجه در ساختار این پله وجود تسمه های مابین دو ورق یک باکس می باشد که از پیچش باکس جلوگیری میکند و به استحکام سازه می افزاید. قاعدتا وجود این عنصر مهم در سازه در وزن و قیمت پله موثر است.
قیمت پله دو محور باکس گرد:

پله دو محور باکس «ممتاز و صادراتی»:

ضخامت ورق داخلی که متصل به پروفیل های کف پله میباشد = 6 و یا 10 میلیمتر
ضخامت ورق خارجی که بعد از اتصال استیفنرها به ورق داخلی اجرا میشود = 4 و یا 6 میلیمتر
برند ورق ها از فولاد مبارکه می باشد
درپوش باکس ها = تسمه با ضخامت 6 میلیمتر
استیفنرهای بین دو باکس = با ورق 4 میلیمتر و با عرض 6 سانتیمتر است که فاصله آنها از هم 30 سانتیمتر می باشد.
پروفیل های کف پله ها = با ابعاد 2*40*40 به تعداد 3 ردیف با برند جهان اجرا می گردد.

قیمت پله دو محور باکس ممتاز و صادراتی معادل هر متر ارتفاع از 2/800/000 تا 3/600/000 تومان می باشد.

این بازه قیمت وابسته به شرایط پروژه و طرح می باشد. به طور مثال اگر ارتفاع پروژه شما 3 متر باشد و با توجه به شرایط پروژه هزینه اجرا2/800/000 تومان باشد مبلغ تولید پله شما معادل است با:

8/400/000 = 3 * 2/800/000
پله دومحور باکس «رایج بازار»:

ضخامت ورق داخلی که متصل به پروفیل های کف پله میباشد = 6 و یا 4 میلیمتر
ضخامت ورق خارجی که بعد از اتصال استیفنرها به ورق داخلی اجرا میشود = 4 میلیمتر
برند ورق ها = متفرقه
درپوش باکس ها = تسمه با ضخامت 4 میلیمتر
پروفیل های کف پله ها = با ابعاد 2*40*40 به تعداد 2 ردیف با برندهای متفرقه اجرا می گردد.

قیمت پله دو محور باکس رایج در بازار معادل هر متر ارتفاع از 2/400/000 الی 2/700/000 تومان می باشد.

همانطور که در پله ممتاز و صادراتی گفته شد، بازه قیمت با توجه به شرایط پروژه و طرح متفاوت خواهد بود. با فرض اینکه ارتفاع کف تا کف پروژه شما 3 متر باشد و هزینه برآورد شده برای آن مقدار حداقلی در این بازه باشد هزینه تولید سازه فلزی این پله معادل:

7/200/000 = 3 * 2/400/000

به این ترتیب شما میتوانید تا حدودی بازه قیمتی برای این مدل پله مدنظر را محاسبه نمایید.

در نهایت نیز می بایست با نوع کف پله ای که قرار است بروی پروفیل های اجرا شده نصب کنید. و همچنین نوع نرده موردنظر، هزینه تکمیل شده پله دکوراتیو را درنظر بگیرید.اما نکته مورد توجه در ساختار این پله وجود تسمه های مابین دو ورق یک باکس می باشد که از پیچش باکس جلوگیری میکند و به استحکام سازه می افزاید. قاعدتا وجود این عنصر مهم در سازه در وزن و قیمت پله موثر است.
قیمت پله دو محور باکس گرد:

پله دو محور باکس «ممتاز و صادراتی»:

ضخامت ورق داخلی که متصل به پروفیل های کف پله میباشد = 6 و یا 10 میلیمتر
ضخامت ورق خارجی که بعد از اتصال استیفنرها به ورق داخلی اجرا میشود = 4 و یا 6 میلیمتر
برند ورق ها از فولاد مبارکه می باشد
درپوش باکس ها = تسمه با ضخامت 6 میلیمتر
استیفنرهای بین دو باکس = با ورق 4 میلیمتر و با عرض 6 سانتیمتر است که فاصله آنها از هم 30 سانتیمتر می باشد.
پروفیل های کف پله ها = با ابعاد 2*40*40 به تعداد 3 ردیف با برند جهان اجرا می گردد.

قیمت پله دو محور باکس ممتاز و صادراتی معادل هر متر ارتفاع از 2/800/000 تا 3/600/000 تومان می باشد.

این بازه قیمت وابسته به شرایط پروژه و طرح می باشد. به طور مثال اگر ارتفاع پروژه شما 3 متر باشد و با توجه به شرایط پروژه هزینه اجرا2/800/000 تومان باشد مبلغ تولید پله شما معادل است با:

8/400/000 = 3 * 2/800/000
پله دومحور باکس «رایج بازار»:

ضخامت ورق داخلی که متصل به پروفیل های کف پله میباشد = 6 و یا 4 میلیمتر
ضخامت ورق خارجی که بعد از اتصال استیفنرها به ورق داخلی اجرا میشود = 4 میلیمتر
برند ورق ها = متفرقه
درپوش باکس ها = تسمه با ضخامت 4 میلیمتر
پروفیل های کف پله ها = با ابعاد 2*40*40 به تعداد 2 ردیف با برندهای متفرقه اجرا می گردد.

قیمت پله دو محور باکس رایج در بازار معادل هر متر ارتفاع از 2/400/000 الی 2/700/000 تومان می باشد.

همانطور که در پله ممتاز و صادراتی گفته شد، بازه قیمت با توجه به شرایط پروژه و طرح متفاوت خواهد بود. با فرض اینکه ارتفاع کف تا کف پروژه شما 3 متر باشد و هزینه برآورد شده برای آن مقدار حداقلی در این بازه باشد هزینه تولید سازه فلزی این پله معادل:

7/200/000 = 3 * 2/400/000

به این ترتیب شما میتوانید تا حدودی بازه قیمتی برای این مدل پله مدنظر را محاسبه نمایید.

در نهایت نیز می بایست با نوع کف پله ای که قرار است بروی پروفیل های اجرا شده نصب کنید. و همچنین نوع نرده موردنظر، هزینه تکمیل شده پله دکوراتیو را درنظر بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 1 =