کاربرد:

این نوع پله ها از پرکاربرد ترین و شیک ترین پله های دکوراسیون و پله پیچ است. قیمت مناسب و ظاهر زیبا و شکیل پله دو محور ورق بر افزایش تقاضای آن توسط مشتریان تأثیر زیادی دارد. ضخامت ورق پله گرد دو محور ورق عموماً با ورق ۱۰ میلی متری تولید می شوند.
اما باز هم بر اساس کاربرد و محل نصب و شرایط و عرض پله نیز شعاع داخلی و خارجی و ارتفاع کف تا کف پله بر مقدار ضخامت ورق ها تأثیر می گذارد و کاهش یا افزایش خواهد یافت.
و بر اساس این محاسبات پله ها طراحی می شوند.