آدرس :

 جاده ساوه، بزرگراه آیت ا… سعیدی چهاردانگه، گلدسته، خیابان محمودیان خیابان کاج خیابان ورزش پلاک 19

شماره تماس:

09192175305  (ملکی)

09332175305  (ملکی)

ایمیل :

fooladvandmetal@gmail.com

اینیستاگرام:

fooladvand_metal@