پله تک شاسی

انواع مختلف پله تک شاسی با مدل های متنوعی وجود دارد:

1- پله تک شاسی گرد با کف پله چوب و نرده ورق  cnc (همان تک محور میانی)

2- پله تک شاسی کف پله چوبی و نرده شیشه ای (تک محور میانی)

3- پله تک شاسی با کف پله و نرده چوبی(تک محور) و…